X Close

   
 
 Puff & Pie


 เบเกอร์รี่ Puff & Pie Snack Box ชุดที่ 1

ประกอบด้วยขนม 1 ชิ้น (กลุ่ม A) + น้ำผลไม้รวม

 - เบเกอร์รี่ Puff & Pie 1 ชิ้น ของเบเกอรี่ กลุ่ม A ประกอบด้วย เลมอนโรล, ขนมปังไส้กรอกไก่, เค้กกล้วยหอม และ ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดง

- น้ำผลไม้ 1 ถ้วย

 ราคา 39 บาท

   
Copyright © 2018 Puff&Pie All Rights Reserved.