X Close

   
 
 Puff & Pie


 เบเกอร์รี่ Puff & Pie Snack Box ชุดที่ 3

ประกอบด้วยขนม 1 ชิ้น (กลุ่ม C) + น้ำผลไม้รวม

  - เบเกอร์รี่ Puff & Pie 1 ชิ้น ของ Set C  ประกอบด้วย ชิกเก้นโรล, พัฟไก่, ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่


- น้ำผลไม้ 1 ถ้วย


 ราคา 50 บาท

   
Copyright © 2018 Puff&Pie All Rights Reserved.