X Close
   
 
 Puff & Pie


 เบเกอร์รี่ Puff & Pie Snack Box ชุดที่ 5

ประกอบด้วยขนม 2 ชิ้น (A + C) + น้ำผลไม้รวม

 - เบเกอร์รี่ Puff & Pie 1 ชิ้น ของ Snack Box Set A  ประกอบด้วย เลมอนโรล, ขนมปังไส้กรอกไก่, เค้กกล้วยหอม และ ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดง

 - เบเกอร์รี่ Puff & Pie 1 ชิ้น ของ Snack Box Set C ประกอบด้วย ชิกเก้นโรล, พัฟไก่, ทูน่าพัฟ และครัวซองไส้กรอกไก่

 - น้ำผลไม้ 1 ถ้วย 

 ราคา 70 บาท

   
Copyright © 2018 Puff&Pie All Rights Reserved.