X Close
   
 
 Puff & Pie

 เบเกอร์รี่ Puff&Pie Snack Boxes ชุดที่ 6 ประกอบด้วยขนม 2 ชิ้น

 - เบเกอร์รี่ Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Set A  ประกอบด้วย แยมโรล, โรลใบเตย, โรลเผือก,

 เลมอนโรล, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ

 - เบเกอร์รี่ Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Set C  ประกอบด้วย ครัวซองไส้กรอก, ทูน่าพัฟ,

ชิกเก้นโรล, ซอสเซสโรล น้ำผลไม้อีก 1 ถ้วย 

ราคา 65 บาท

*ทูน่าพัฟ และ ครัวซอง เพิ่ม 5 บาท ต่อชุด

   
 
Copyright © 2018 Puff&Pie All Rights Reserved.